buildings illustration buildings illustration

NAIRealAct

Η NAIRealAct, είναι Εταιρία Συμβούλων Ακίνητης Περιουσίας που προσφέρει Εκτιμητικές Υπηρεσίες, Συμβουλευτική Επενδύσεων, Εκπροσώπηση Μισθωτών, Συμβουλευτική Στρατηγική στην Ακίνητη Περιουσία και Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων. Αποτελεί πιστοποιημένη εταιρεία εκτιμητών από το Υπουργείο Οικονομικών (με αρ. μητρώου 50).

Η NAIRealAct, είναι Εταιρία Συμβούλων Ακίνητης Περιουσίας που προσφέρει Εκτιμητικές Υπηρεσίες, Συμβουλευτική Επενδύσεων, Εκπροσώπηση Μισθωτών, Συμβουλευτική Στρατηγική στην Ακίνητη Περιουσία και Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων. Αποτελεί πιστοποιημένη εταιρεία εκτιμητών από το Υπουργείο Οικονομικών (με αρ. μητρώου 50). Η εταιρία παρέχει εξειδικευμένες λύσεις σε επιχειρήσεις και ιδιώτες επενδυτές, σε διεθνές επίπεδο, που στοχεύουν στην Ελλάδα, προκειμένου να διασφαλίσουν την πραγματική αξία του ενεργητικού τους, καθώς και να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση τους. Στόχος μας είναι η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της ακίνητης περιουσίας, με ταυτόχρονη αποτελεσματική αντιμετώπιση τόσο του ρίσκου, όσο και των δυσκολιών και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η ακίνητη περιουσία. Για το λόγο αυτό, προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών για όλους τους κλάδους των ακινήτων, όπως ο βιομηχανικός, εμπορικός και οικιστικός σε επενδυτικό, κατασκευαστικό και λειτουργικό επίπεδο. Η εταιρία μας στην Ελλάδα εκπροσωπεί τη διεθνή εταιρία NAIGlobal. Η NAIGlobal αποτελεί μια κορυφαία παγκόσμια εταιρία μεσιτείας εμπορικών ακινήτων. Τα γραφεία της NAIGlobal κατέχουν ηγετική θέση στις τοπικές αγορές και εργάζονται από κοινού για να παρέχουν στους πελάτες τους εξαιρετικές λύσεις στις ανάγκες τους για τα εμπορικά ακίνητα. Η NAIGlobal διαθέτει περισσότερα από 400 γραφεία σε στρατηγικές τοποθεσίες σε όλη τη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία-Ειρηνικό, με περισσότερους από 7.000 επαγγελματίες της τοπικής αγοράς, που διαχειρίζονται ιδιοκτησίες πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Κάθε χρόνο, η NAIGlobal πραγματοποιεί συναλλαγές εμπορικών ακινήτων ύψους πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο. Η NAIGlobal παρέχει ένα πλήρες φάσμα εταιρικών και θεσμικών υπηρεσιών στον τομέα των ακινήτων, όπως μεσιτεία και μισθώσεις, διαχείριση ακινήτων και εγκαταστάσεων, επενδύσεις σε ακίνητα και υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς, ποιοτικό έλεγχο, συμβουλευτική στα logistics, καθώς και γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ακίνητα. Η εδραιωμένη συνεργασία μας με το παγκόσμιο δίκτυο συνεργαζόμενων εταιριών και επαγγελματιών, ενισχύει τη NAIRealAct στο να παρέχει πιστοποιημένες υπηρεσίες διεθνούς επιπέδου, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός ταχέως εξελισσόμενου επαγγελματικού περιβάλλοντος, στοχεύοντας στην πραγματοποίηση των στόχων και των φιλοδοξιών των πελατών μας. Οι υπηρεσίες της NAIRealAct, είναι υψηλού επιπέδου και παρέχονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες και τις οδηγίες της διεθνούς πρακτικής και του Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS. Η εταιρία διαθέτει ένα εκτεταμένο ιστορικό συνεργασιών και ολοκληρωμένων έργων, με πληθώρα πελατών, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικών οργανισμών, επενδυτικών σχημάτων, διαχειριστών χαρτοφυλακίου, βιομηχανιών, καθώς και ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών.