buildings illustration buildings illustration

SAVASCASA

Μεσιτικό γραφείο

Έχουμε την πείρα, τις γνώσεις και την ικανότητα να σας καθοδηγήσουμε και να σας προτείνουμε την κατάλληλη λύση στην πιο συμφέρουσα τιμή. Μελετάμε και σχεδιάζουμε προσεκτικά τους στόχους σας, ερχόμαστε σε επαφή με τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους, εντοπίζουμε και επιλύουμε τυχόν τεχνικά ή νομικά προβλήματα που προκύπτουν και τέλος αναζητούμε την κατάλληλη χρηματοδότηση. Εμπιστευτείτε μας για αγοραπωλησίες, μισθώσεις ή επενδύσεις.